Vastuullisuus

Vastuullisuus

Toimintatapamme

Arvostamme rauhaa, maaseutuympäristöä ja perinteiden jatkumista.
Raaka-aineiden hankinnassa korostamme kotimaisuutta, paikallisuutta, eettisyyttä ja ympäristöystävällisyyttä.

Toiminnassa pyritään vähentämään haitallisia ympäristövaikutuksia mm. vähentämällä energian- ja veden kulutusta sekä parantamalla materiaalitehokkuutta.

Palvelullamme on Avainlippu-tunnus osoituksena Suomessa tuotetulle ja Suomessa työllistävälle palvelulle.

Koivumäen Kartano – ympäristöpolitiikka

Ympäristöohjelmamme tärkeimpiä asioita ovat energian, veden ja materiaalien säästäväinen käyttö, tehokas lajittelu ja ympäristövaikutusten huomioiminen hankinnoissa. Kunnioitamme puhdasta luontoa ja kannatamme roskattomuutta.

Pyrimme mahdollisuuksien mukaan käyttämään lähellä tuotettuja palveluita, tuotteita ja elintarvikkeita. Suosimme hankinnoissa mahdollisuuksien mukaan vähemmän ympäristöä kuormittavia vaihtoehtoja.

Jokainen työntekijä vastaa osaltaan ympäristötavoitteiden toteutumisesta ja on velvoitettu toimimaan niiden mukaisesti.

Huomioimme toiminnassamme vuodenaikojen ja sesonkien merkityksen. Puhdas ruoka on vahvuutemme ja kaiken toimintamme lähtökohta. Otamme huomioon paikallisuuden, Koivumäen tilan pitkän perinteen ja ympäristöä kunnioittavan sekä säästävän toimintatavan.

  • Maalämmitys vuodesta 2009
  • Vettä säästävät hanat
  • Valaistuksen ohjaus ja Led-valaistus
  • Induktiolevyn käyttö ja uunit/liesi vain tarvittaessa päällä
  • Kaikki jätteet lajitellaan
  • Ympäristöä säästävät pakkausmenetelmät tavarantoimittajilla
  • Sitoutunut henkilökunta
  • Hankinnoissa paikallisuus
  • Sesongin mukaiset raaka-aineet
  • Kesäaikoina lampaat huolehtivat ympäristöstä ja kanat vähentävät biojätteen määrää ekologisesti

Siirry ostamaan tuotteitamme verkkokaupasta

Laske tarjous tilaisuuteesi

Katso lisäkuvia Instasta

Tee pöytävaraus kattauksiin